sábado, 24 de septiembre de 2016

La PilaLA PILA

Que és la pila?


Una pila elèctrica és un dispositiu que converteix energia química en energia elèctrica per un procés químic transitori. Aquesta energia resulta accessible mitjançant dues terminals que té la pila, anomenats pols. Un d'ells és el pol negatiu o ànode l'altre és el pol positiu o càtode. L'estructura fonamental d'una pila consisteix en dos elèctrodes introduïts en una dissolució conductora de l'electricitat o electròlit.


Com funciona?


La pila funciona quan els electrons sobrants de l'ànode passen al càtode, llavors, a través d'un conductor extern a la pila es produeix un corrent elèctric


Diferència entre una pila i una bateria


Hi han dues diferencies clares entre una pila i una bateria.

La primera diferencia es que una bateria anirà perdent la seva càrrega elèctrica constantment al llarg del temps s'utilitzi o no. Les piles en canvi no perden la càrrega elèctrica, sinó que a causa de la degradació física dels seus components perd la seva capacitat per produir un corrent elèctric.

I la segona diferencia es que en una pila aquest procés és irreversible, i quan la pila perd les seves propietats (que no la seva càrrega) ja no serveix més. En canvi una bateria es pot tornar a carregar aplicant un corrent elèctric invers que la retorna al seu estat anterior.

Llavors la pila es un generador primari i la bateria en canvi es un generador secundari

No hay comentarios:

Publicar un comentario