miércoles, 21 de septiembre de 2016

Panells fotovoltaics

Els panells fotovoltaics
Què són?

Els panells fotovoltaics estan formats per un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que produeixen electricitat gràcies a la llum que impacta sobre ells mitjançant l'efecte fotoelèctric.

Els panells fotovoltaics, en funció del tipus de cèl·lula que els formen es divideixen en:

  • Cristal·lins:
              a) Monocristal·lins: Es componen de seccions d'un únic cristall de silici.
              b) Policristal·lins: Quan estan formats per petites partícules cristal·litzades.

  • Amorfs: Quan el silici no s'ha cristal·litzat.
Funcionament

Alguns dels fotons, que provenen dels raigs del Sol, impacten a sobre de la primera superfície del panell, sent absorbits per diversos semiconductors, com pot ser el silici.

Els electrons que es troben en orbitals son colpejats pels fotons, lliurant-se dels àtoms als que principalment estaven destinats.


     

No hay comentarios:

Publicar un comentario